Luftrenare AgriAir för eten

AgriAir minskar svinnet

Frukt producerar ett naturligt hormon, eten, som en del av mognadsprocessen. Höga halter av eten orsakar för tidig mognad och ruttnande frukt. Ett av de största hoten mot frukt kommer från själva produkten. AfriAir filtrerar bort eten ur luften.

Kontakta oss

Huvudväxel: 08- 30 21 59
Servicetelefon: 0725- 57 75 00
E-post: info (at) inomhusmiljo.com

Kontakta oss

Huvudväxel:
08- 30 21 29

Servicetelefon:
0725- 57 75 00

E-post:
info (at) inomhusmiljo.com

Inomhusmiljö Svenska AB, Huvudkontor

ISAB Syd

Inomhusmiljö Svenska AB, Produktion & Service

ISAB Mitt & Nord