Behöver du bättre inomhusmiljö,
partikelmätning eller en utredning?

Top

Ta reda på fakta först

Första indikatorn är hur personer upplever luften och om det finn klagomål på:

  • torr luft,
  • torra slemhinnor,
  • trötthet,
  • huvudvärk eller
  • torra ögon.

Dessa symptom och klagomål är en stark indikator på att något bör göras. Det kan handla om allt ifrån att kontrollera hur verksamheten påverkar luften till hur regler kring obligatorisk ventialtionskontroll (OVK) följs. När det gäller OVK och genrell ventilation är det sällan att fastighetsägaren avvikit från kraven. Det vanliga är istället att verksamheten i sig skapar problemen. Ett öppet kontorslandskap där många sitter samlade genrerar enorma mängder stoff i luften varje timma.

Vanlig ventilation har inte de filter som krävs för att stoppa mikropartiklar. Dessutom är det oftast verksamheten i rummet som påverkar inomhusmiljön mest. Mindre kontorsrum med papperhantering är också ett problemområde. Många gånger finns bara ett sätt att komma åt problemen: Tvätta luften i rummet!

Moderna kommersiell luftrenare klara denna utmaning utan massa oljud och krångel. En takmonterad VisionAir Blue Line löser de flest problem.

Vill du få mer fakta om er inneluft kan vi hjälpa dig med en kostnadseffektiv utredning. Du får data på partikelmängder, luftfuktighet och koldioxidhalt.

Statistik
Top

Kontakta oss

Huvudväxel: 08- 30 21 59
Servicetelefon: 0725- 57 75 00
E-post: info (at) inomhusmiljo.com

Kontakta oss

Huvudväxel:
08- 30 21 29

Servicetelefon:
0725- 57 75 00

E-post:
info (at) inomhusmiljo.com

Inomhusmiljö Svenska AB, Huvudkontor

ISAB Syd

Inomhusmiljö Svenska AB, Produktion & Service

ISAB Mitt & Nord