Luftrenare för industri och industriellt damm

DFI 8500

Dust Free Industrial (DFI) 8500 har utvecklats specifikt för produktion och industriell miljö som arbetsplatser, detaljhandel, byggmarknader, grossister, distributionscenter och lager. DFI 8500 garanterar inte bara en dammfri miljö.

Besparingar med DFI 8500

Lösningar med DFI 8500 minskar också kostnaderna på många olika områden:

  • Spara 70% på stöd- och rengöringskostnader,
  • hälsosam arbetsmiljö med 40% mindre frånvaro på grund av sjukdom,
  • underhåll blir upp till 30% lägre på grund av mindre maskinfel,
  • upp till 30% besparing på energiförbrukning (uppvärmning).

Inga ingrepp på befintlig ventilation krävs. Enheterna är stand-alone och kan fjärrstyras.

Kontakta oss

Huvudväxel: 08- 30 21 59
Servicetelefon: 0725- 57 75 00
E-post: info (at) inomhusmiljo.com

Kontakta oss

Huvudväxel:
08- 30 21 29

Servicetelefon:
0725- 57 75 00

E-post:
info (at) inomhusmiljo.com

Inomhusmiljö Svenska AB, Huvudkontor

ISAB Syd

Inomhusmiljö Svenska AB, Produktion & Service

ISAB Mitt & Nord