VisionAir Blue Line luftrenare

Luftrenaren

VisionAir Blue Line erbjuder sju versioner att välja mellan. Unika filterkombinationer är anpassade till olika typer av luftföroreningar. Hantera selektivt inomhusluftföroreningar med en luftrenare.

Modeller och filter

VisionAir-programmet bygger på två olika storlekar. Grundmodellerna finns i följande utföranden:

  • DustFree: fångar upp farliga mikropartiklar och fint damm.
  • MicrobeFree: filtrerar bort virus och bakterier ur luften.
  • GasFree: bekämpar skadliga gaser och "sjukbyggnadssyndromet".
  • OdourFree: förhindrar obehaglig och påträngande lukt i luften.
  • SmokeFree: rengör luften i rökrum.

VisionAir luftfrenare kan kompletteras ytterligare med dentalfilter, UV-ljus samt partikel- och gasdetektorer.

Som alternativ finns den kraftfulla golvmodellen Grace.

Referenser VisionAir Blue Line

Klagomål på kontoret försvann efter installationen av VisionAir-luftrenare

Medarbetarna upplevede luften som torr och känd irritation i ögon och slemhinnor. Även huvudvärk förekom. Efter en inledande enkel partikelmätning konstaterades höga nivåer av mikropartiklar. Dessa partiklar uppstod på grund av verksamheten i lokalen; vanligt kontorsarbete! I kontorsmiljöer är det vanligt med höga halter av mikropartiklar. Partiklarna uppstår genom pappershantering, elektroniskutrustning, skivare samt medarbetarna själva. Inluften i ventilationen påvisade inga höga halter.

ManpowerGroup är ett bemanningsföretag som brinner för att hjälpa individer och företag att hitta varandra. Företaget är ett värderingsstyrt bolag som inkluderar alla människor på arbetsmarknaden. 12 000 medarbetare på drygt 50 orter i Sverige jobbar tillsammans efter tydliga värderingar: tro på människans förmåga samt kraften i kunskap och innovation..

Kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss

Huvudväxel: 08- 30 21 29
Servicetelefon: 0725- 57 75 00
E-post: info (at) inomhusmiljo.com

Inomhusmiljö Svenska AB, Huvudkontor

ISAB Syd

Inomhusmiljö Svenska AB, Produktion & Service

ISAB Mitt & Nord