Inomhusmiljö Svenska AB

Allmänt om inneklimat

Dålig luft är hälsofarligt

Vi andas ca 20.000 liter luft per dygn. Det finns dem som lägger pengar på rent vatten på flaska varje dag men är helt omedvetna om all smuts i inandningsluften.

Åtgärda dålig luft

Här hittar du konkreta förslag

Det är inte bara dålig lukt som ger dig indikatorer på dålig luft. Mikropartiklar finns överallt, även inomhus. De är farliga och kan i längden orsaka både astma och kol.

Tjänster

För dig som är noga med innemiljön

Om du vill vara säker och känna dig trygg med den inneluft som finns på t ex din arbetsplats kan vi hjälpa till med långsiktiga hållbara lösningar för bästa luftmiljö.

Produkter

För renare inneklimat

Ventilation är inte en garanti för ren inneluft. Ventilation är i första hand till för god luftomsättning och temperaturhållning. Rening av luft kräver annan utrustning.