VisionAir

Variationen på filter och applikationer gör att detta system löser i princip alla problem med dålig innemiljö. Indikerar smutsiga filter. Tillval som röksensor eller UV-ljus finns till varje system. Takmontering rekomenderas men det finns golvstativ som tillval.

Luftrenaren finns i två olika storlekar, VisionAir1 (lilla modellen) och VisionAir2 (se bilden brevid). Den större VisionAir2 är i princip en dubbel VisionAir1.

ElektroMax

VisionAir med elektrostatfilter

ElektroMax-systemet har ett mycket brett användningsområde. Mycket effektivt filter mot mikro- och rökpartiklar. Kan förses med extra kolfilter mot tobaksrök. Huvudfiltret är tvättbart vilket ger låga underhållskostnader.

MediaMax

VisionAir med HEPA-filter

MediaMax-systemet är mycket effektivt mot mikropartiklar och rekomenderas där luftmiljön behöver förbättras i allmänhet t ex på kontor. Finns även med HEPA-14 för ultrafina partiklar. Filtren destrueras efter användning.

CarbonMax

VisionAir med aktivt kolfilter

CarbonMax-systemet löser alla problem med lukter. Används med fördel inom äldreomsorg och vårdinrättningar. Även avfallslukt och liknande elimineras effektivt med detta system. 

Dental

VisionAir för tandläkarmiljöer

I dentalmiljö finns kvicksilverstoff, porslindamm och andra icke önskvärda mikropartiklar. Dental-systemet är utvecklat för att samla in dessa residualer och andra typiska partiklar. Reducerar även dålig lukt.