HFESFE

HFE-systemet är kostruerat för större lokaler och klarar att filtrera mycket smutsig luft. I lager och logistikutrymmen är denna produkt helt fantastisk. HFE:n har egen fläkt för enkel installation och högt luftflöde. SFE-systemet bygger på samma grundkonstruktion som HFE men utan egen fläktenhet. SFE:en är avsedd för kökskanaler och restaurangkök där kraftiga rökgaser med sot, fett och lukt är ett problem.

ElektroMax

VisionAir med elektrostatfilter

ElektroMax-systemet har ett mycket brett användningsområde. Det mycket effektivt mot mikro- och rökpartiklar. Kan förses med extra kolfilter mot tobaksrök. Huvudfiltret är tvättbart vilket ger låga underhållskostnader.

MediaMax

VisionAir med HEPA-filter

MediaMax-systemet är mycket effektivt mot mikropartiklar och rekomenderas där luftmiljön behöver förbättras i allmänhet t ex på kontor. Finns även med HEPA-14 för ultrafina partiklar. Filtren destrueras efter användning.

CarbonMax

VisionAir med aktivt kolfilter

CarbonMax-systemet löser alla problem med lukter. Används med fördel inom äldreomsorg och vårdinrättningar. Även avfallslukt och liknande elimineras effektivt med detta system. 

Dental

VisionAir för tandläkarmiljöer

I dentalmiljö finns fortfarande kvicksilverstoff. Dental-systemet är utvecklat för att samla in dessa residualer och andra typiska partiklar. Reducerar även dålig lukt.