CAIRRY

Högeffetiv och portabel luftrenare för mycket dammiga miljöer. Används med stor fördel där starka lukter förekommer vi t ex målning. Filterhuset är innovativt och gjutet i slagtålig hård skumplast för att tåla tuffa tag. Mycket uppskattad av olika typer av hantverkare såsom målare och snickare.

ElektroMax

Text....

ElektroMax-systemet har ett mycket brett användningsområde. Det mycket effektivt mot mikro- och rökpartiklar. Kan förses med extra kolfilter mot tobaksrök. Huvudfiltret är tvättbart vilket ger låga underhållskostnader.

MediaMax

VisionAir med HEPA-filter

MediaMax-systemet är mycket effektivt mot mikropartiklar och rekomenderas där luftmiljön behöver förbättras i allmänhet t ex på kontor. Finns även med HEPA-14 för ultrafina partiklar. Filtren destrueras efter användning.

CarbonMax

VisionAir med aktivt kolfilter

CarbonMax-systemet löser alla problem med lukter. Används med fördel inom äldreomsorg och vårdinrättningar. Även avfallslukt och liknande elimineras effektivt med detta system. 

Dental

VisionAir för tandläkarmiljöer

I dentalmiljö finns fortfarande kvicksilverstoff. Dental-systemet är utvecklat för att samla in dessa residualer och andra typiska partiklar. Reducerar även dålig lukt.